Maj 15, 2019

Newsa dodał in Nasze imprezy, Wyróżnione | 0 komentarzy

Do Zarządu PZPN

Do Zarządu PZPN

Wielogóra, 09 maja 2019 r.

Oświadczenie

                My, Prezesi Okręgowych Związków Piłki Nożnej, podczas spotkania, które odbyło się 09 maja 2019 r. na terenie Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej pragniemy wspólnie wyrazić ogromne zaniepokojenie uchwałą Zarządu PZPN IV/62 z dnia 24 kwietnia br. o przyjęciu „Regulaminu Ochrony Danych osobowych PZPN” (dalej uchwała). Jednocześnie jako przedstawiciele ogromnego środowiska piłkarstwa amatorskiego oświadczamy co następuje:

Apelujemy do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o wycofanie Uchwały IV/62 z dnia 24 kwietnia br. w treści, która została uchwalona. Naszym zdaniem powyższy dokument został podjęty pochopnie, bez koniecznych, w przypadku tak daleko idących zmian, dyskusji, konsultacji wśród tych, których ta zmiana przede wszystkim dotyczy tj. klubów zrzeszonych w ramach Okręgowych Związków Piłki Nożnej (dalej OZPN). Wierzymy, że  dialog i rozmowa pozwolą nam wypracować WSPÓLNE stanowisko, które będzie korzyścią przede wszystkim dla tych „maluczkich” tj. klubów szkolących tylko młodzież, tylko kobiety oraz drużyn seniorskich od gdzieniegdzie Klasy C przez Klasę B, Klasę A, Ligi Okręgowe na części drużyn występujących w rozgrywkach IV Ligi kończąc.

Rzeczone kluby, to instytucje, które w wielu przypadkach swoje istnienie zawdzięczają pasjonatom, społecznikom, a być może przede wszystkim władzom samorządowym. Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania są zauważalne i doceniane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To właśnie działacze OZPN poświęcając niejednokrotnie godziny swojego wolnego czasu, przemierzając dziesiątki kilometrów, oddawali się tak ważnemu dialogowi z przedstawicielami władz lokalnych, by kluby mogły dalej funkcjonować, by otrzymały potrzebne wsparcie, by powstały dobre
i użyteczne obiekty na ich terenie.

Zgodnie z treścią ww. uchwały OZPN stracą możliwość prowadzenia rozgrywek na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (dalej WZPN). PZPN argumentuje tę zmianę zmniejszeniem opłat dla klubów i uproszczeniem procedur jednakże naszym zdaniem jest to zagrożenie bytu piłki nożnej na szczeblu niższych lokalnych rozrywek. Nie rozważono chociażby uwarunkowań geograficznych wpływających na możliwości organizacyjne, odległości pomiędzy właściwym WZPN a poszczególnymi klubami lokalnymi. Uregulowanie powyższe spowoduje wprost zwiększenie kosztów utrzymania klubów, bez zapewnienia dodatkowych środków ze strony PZPN lub WZPN. Spowoduje to nie przyśpieszenie, a wydłużenie procedur, z uwagi na duże odległości.

                OZPN zgodnie z ustawią o sporcie i ustawą o stowarzyszeniach posiadają osobowość prawną, są wpisane do właściwych rejestrów. Każdy okręg jest również Członkiem właściwego terytorialnie WZPN zgodnie z odpowiednim Statutem WZPN. My, jako Prezesi OZPN wybierani zgodnie z obowiązującymi przepisami na 4-letnie kadencje, niespełna 2 miesiące przed wejściem w życie uchwały musimy zmierzyć się z problemami, które są jej następstwem. By móc sprostać oczekiwaniom tych, którzy nam zaufali, czyli klubów oraz, by móc realizować Statut naszych stowarzyszeń podpisaliśmy porozumienia i umowy z władzami samorządowymi, sponsorami. Posiadamy majątki, siedziby, zatrudniamy najczęściej 2 lub 3 etatowych pracowników.  Zgodnie
z decyzją Zarządu PZPN z dniem 1 lipca 2019 r. wszystkie powyżej wymienione części naszej działalności pójdą w niepamięć i będą musiały zostać zakończone z uwzględnieniem ich następstw tj. kar umownych, podziału majątku itp.

                Zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej powtórnie apelujemy o dyskusję oraz znalezienie konsensusu i rozwiązania, które będzie dobre dla na tym najniższym szczeblu organizacyjnym.

                Podpisano: Prezesi Okręgowych Związków Piłki Nożnej obecni podczas Spotkania Prezesów OZPN w Wielogórze dnia 09 maja 2019 r.

Dodaj Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *